logo-18-11

KTS HỒ KHUÊ – Giải thưởng cuộc thi tổ hợp khu nhà ở Indra Gandhi – 2009

KTS HỒ KHUÊ nhận được giải thưởng cuộc thi tổ hợp khu nhà ở Indra Ganhi  năm 2009

ho-khue

Công trình

ho-khue-1

Công trình

Ardor

KTS HỒ KHUÊ – GIẢI THƯỞNG

27/07/2017
logo